“สุนัข-หุ่นยนต์หมา” ช่วยเยียวยา…อัลไซเมอร์

“สุนัข-หุ่นยนต์หมา” ช่วยเยียวยา…อัลไซเมอร์

สัตว์เลี้ยง การค้นพบที่ว่า สัตว์เลี้ยงสามารถเยียวยาจิตใจของมนุษย์ได้มีมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์แล้ว แม้จะไม่ได้มีการบันทึกเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจนว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยใด เท่าที่พอสืบค้นได้ ก็เห็นจะเป็นสมัยกรีกโบราณ Greek reporter รายงานไว้ว่า ชาวกรีกโบราณมีความผูกพันกับสัตว์และนิยมมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน ตั้งแต่สุนัขไปจนถึงงู เห็นได้จากภาพวาด งานเขียน และงานประติมากรรมรูปทรงสัตว์หลากหลายชนิด ในบรรดาประติมากรรมยุคกรีกที่มีมากมาย มีบางชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับการเยียวยาความเจ็บป่วย นั่นคือรูปปั้นโลหะสำริดรูปทรงสุนัขที่กำลังแลบลิ้น ที่เชื่อว่าถูกปั้นขึ้นเพื่อสักการบูชาเทพเจ้าแห่งการเยียวยารักษา นามว่า Asklepios เนื่องจากผู้คนสังเกตเห็นถึงความสามารถของสุนัขที่เยียวยารักษาบาดแผลได้ด้วยน้ำลายของพวกมันเอง การศึกษา “รากฐานแห่งสัตว์บำบัด” มีปรากฏมาอย่างต่อเนื่อง งานศึกษาที่ชื่อว่า Psychiatric Assistance Dog Use for People Living With Mental Health Disorders ได้สำรวจผู้ป่วยในประเทศออสเตรีย จำนวน 200 คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล หรือโรคเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) และพบว่า กว่า 94% มีอาการน้อยลง และรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้คลุกคลีกับสุนัขบำบัด การศึกษาของ E. Paul Chemiack จาก Miller School of Medicine, University of Miami ทำการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านอารมณ์จำนวน 144 ราย ให้ทำกิจกรรมอาบน้ำ ให้อาหาร ตัดขนให้สุนัขและแมว 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ได้รับการบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยงมีคะแนนกลุ่มอาการทางจิตใจ (psychological symptoms) ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการบำบัดอย่างชัดเจนทำให้ศาสตร์ของการใช้สัตว์บำบัด หรือ Animal Assistance Therapy ข่าวสัตว์เลี้ยง  กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเยียวยาร่างกายและจิตใจของคนทั่วโลก และถูกใช้มาสักพักแล้วในต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เมื่อโลกรวมทั้งประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ การใช้สัตว์เลี้ยงบำบัดเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะการนำมาใช้บำบัดผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ที่มีมากกว่า 55 ล้านคนทั่วโลก โดยมีการนำสุนัขมาใช้บำบัดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และพบว่าสามารถลดความก้าวร้าวของผู้ป่วยลงได้มาก ทำให้จิตใจสงบ และมีอารมณ์ที่ดีขึ้น และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ จากสัตว์เลี้ยงธรรมดาๆ มีการพัฒนา “หุ่นยนต์หมา” เพื่อนำมาใช้เยียวยาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยการคิดค้นและผลิต “หุ่นยนต์สุนัข” ของบริษัท ทอมบอต ทอม สตีเวนส์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท มีประสบการณ์จากแม่ที่ป่วยด้วยอัลไซเมอร์

แนะนำข่าวสัตว์เลี้ยง อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : อังกฤษกังวลเทรนด์ทิ้งสัตว์เลี้ยงพุ่ง