สธ.เผยติดโควิดอาการน้อยแนะกักตัว 5 วัน หากต้องไปทำงานให้ใส่แมสก์ 2 ชั้น

สุขภาพ7-10-65

สธ.เปิดเผยติดโควิดอาการบางส่วน แนะกักบริเวณเอง 5 วัน แม้จำต้องเดินทางหรือไปปฏิบัติงานให้ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น รวมทั้งใช้มาตรการ DMH 100%

นพ.ธงชัย กีความกำหนัดหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเรื่องกรรมวิธีการรักษาคนเจ็บโควิดทุกกลุ่มวัย ว่า ตอนนี้โรคโควิด-19 มีความร้ายแรงต่ำลง ปริมาณคนป่วยอาการหนักรวมทั้งเสียชีวิตน้อยลงอย่างสม่ำเสมอ วันนี้คนตายน้อยกว่าหลักสิบราย ส่วนมากเป็นชรา มีโรคประจำตัว มิได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามที่ได้มีการกำหนด ก็เลยจะต้องขอย้ำว่าควรจะไปรับวัคซีนอย่างต่ำ 4 เข็ม จะช่วยลดความร้ายแรงจากการรับเชื้อได้ นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า ในการตรวจ ATK ไม่จำเป็นที่ต้องตรวจทุกๆวัน ควรจะตรวจเมื่อมีลักษณะอยู่ในข่ายสงสัย ดังเช่นว่า ปวดเหมื่อยตามตัว ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ฯลฯ แม้ผลเป็นบวกแม้กระนั้นไม่มีอาการหรือมีลักษณะนิดหน่อย ตัวอย่างเช่น เจ็บคอบางส่วน ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก หรือจับไข้ต่ำๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินยาต้านทานเชื้อไวรัส และก็บางทีอาจกินยารักษาตามอาการ ยกตัวอย่างเช่น ยาลดไข้ ลดน้ำมูก ยาแก้ไอ ลดเสมหะ กินน้ำอุ่น พักมากมายๆชี้แนะให้แยกตัวเอง 5 วัน แต่ว่าถ้าหากต้องออกมาจากบ้านหรือไปดำเนินงาน ให้ประพฤติตามมาตรการ DMH 100%เป็นใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือเป็นประจำเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น

สุขภาพ7-10-65

แม้กระนั้นถ้าหากมีลักษณะอาการไอมากมาย ไอบ่อยครั้ง ไอถี่ หรือมีน้ำมูกมากมาย ขอให้หยุดงานรวมทั้งงดเว้นเดินทาง 5 วัน เพื่อลดช่องทางที่จะมีการแพร่ขยายเชื้อ ส่วนกรณีมีลักษณะอาการร้ายแรงขึ้น ตัวอย่างเช่น 1.) วัดไข้ได้ 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป อย่างต่ำ 2 ครั้ง ห่างกัน 4 ชั่วโมงใน 24 ชั่วโมง 2.) วัดความเข้มข้นของออกสิเจนในเลือดได้ต่ำลงยิ่งกว่า 94% 3.) มีภาวะแทรกซ้อนหรือการกำเริบของโรคประจำตัว 4.) มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการร้ายแรง 5.) มีภาวการณ์อื่นๆที่จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงหมอ และก็ 6.) คนเจ็บเด็กที่มีลักษณะอาการซึม กินได้น้อย มีสภาวะขาดน้ำจากอุจจาระตกหรือชักจากไข้สูง ฯลฯ ขอให้รีบไปพบหมอ

นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า วิธีการดูแลคนไข้โควิด-19 ถ้าหากว่าไม่มีอาการ จะรักษาแบบผู้ป่วยนอก ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับยาต่อต้านเชื้อไวรัส ให้ทำตาม DMH อย่างเคร่งครัด 5 วัน, กรณีมีลักษณะอาการน้อย หรือเอกซเรย์ปอดธรรมดา ไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือโรคร่วมที่สำคัญ ให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก บางทีอาจพินิจให้ยาฟ้าทะลายขโมยหรือฟาวิพิราเวียร์ ตามดุลยพินิจของหมอ ประพฤติตาม DMH ครัดเคร่ง 5 วัน, ถ้าเกิดมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือโรคร่วมสำคัญ อาจมีอาการปอดอักเสบบางส่วน หรือเปล่ามีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแม้กระนั้นมีปอดอักเสบน้อยถึงปานกลาง หมอจะตรึกตรองให้ยาแพกซ์โลวิด หรือ เรมดิสิเวียร์ หรือ โมลนูพิราเวียร์ รวมทั้งถ้าเกิดมีปอดอักเสบจะต้องให้ออกสิเจน หรือความเข้มข้นของออกสิเจนในเลือดต่ำลงยิ่งกว่า 94% ให้รักษาแบบผู้ป่วยใน โดยหมอจะให้ยาเรมดิซิเวียร์ ส่วนเด็กอายุต่ำลงยิ่งกว่า 18 ปีรวมทั้งหญิงมีท้อง ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการหรืออาการนิดหน่อย ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ยาต้านทานเชื้อไวรัส แม้กระนั้นถ้ามีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หมอจะใคร่ครวญให้ยาฟาวิพิราเวียร์หรือเรมดิซิเวียร์ หรือถ้ามีปอดอักเสบจะให้ยาเรมดิซิเวียร์