ผลิตภัณฑ์จากแมลงคือดาวรุ่ง คาดมูลค่าพุ่งหมื่นล้าน

ผลิตภัณฑ์จากแมลงคือดาวรุ่ง คาดมูลค่าพุ่งหมื่นล้าน

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์จากแมลงคือดาวรุ่ง คาดมูลค่าพุ่งหมื่นล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ 

ช เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร ประกอบกับวิกฤติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ปลุกความกังวลในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้อุตสาหกรรมอาหารให้ความสนใจกับอาหารและสารอาหารทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากแมลงได้รับความสนใจยิ่งขึ้น “แมลงอุดมไปด้วยโปรตีน แร่ธาตุและวิตามินนานาชนิดมากขึ้น อีกทั้งกระบวนการเลี้ยงแมลงยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการเลี้ยงวัว สุกร หรือไก่”ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากแมลงของโลกมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยในปี 2573 คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิมที่มีมูลค่าประมาณ 343 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 สำหรับประเทศไทย คาดว่าในปี 2573 มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงมีโอกาสจะสูงถึง 11,000 ล้านบาท หรือราว 10% จากส่วนแบ่งตลาดโลก

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : หนุนตัดสดส่งโรงงานน้ำตาล ดิ้นแก้ปัญหามลพิษเผาไร่อ้อย