ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ผู้ประกันตนกู้เพิ่ม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ผู้ประกันตนกู้เพิ่ม

การเงิน  นายกฤษณ์ เสสะเวช ผู้ตัดสินแบงค์และก็รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยออกมาว่า ในวันที่ 8-31 เดือนพฤษภาคม66 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเปิดให้ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ขอรับรหัสร่วมโครงงานสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อผู้เอาประกันตนเพิ่มอีกผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL หรือ GHB ALL GEN เพื่อรับสิทธิ์สินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำคงเดิม ปีแรก พอๆกับ 1.99% ต่อปี เพราะเหตุว่ามีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อ 17,361 ล้านบาท ได้รับอนุมัติ 16,711 ล้านบาท ด้วยเหตุนั้นหลงเหลืออยู่วงเงินอีก 14,000 ล้านบาท ก็เลยจะครบวงเงิน 30,000 ล้านบาท ส่วนแผนการบ้านล้านข้างหลัง ระยะที่ วงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิม ปีแรกพอๆกับ 3.00% ต่อปีนั้น ยังคงเปิดให้ผู้พึงพอใจร่วมแผนการ สามารถขอรหัสร่วมแผนการได้ ผ่านแอป GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ซึ่งจะได้รับรหัส 10 หลัก ทางไลน์ GHB Buddy เพื่อนำมาประกอบกิจการยื่นขอสินเชื่อข้างในวันที่ 30 เดือนธันวาคม68 หรือปิดก่อนที่จะครบกำหนดแม้เต็มกรอบวงเงินโครงงาน 20,000 ล้านบาท ช่วงนี้มีลูกค้ายื่นกู้แล้ว 2,441 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 2,500 ล้านบาท รวมทั้งได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 1,815 ล้านบาท ข่าวการเงิน  จากผู้พอใจขอรับรหัส 12,872 ราย วงเงินสินเชื่อ 19,308 ล้านบาท นายกฤษณ์กล่าวว่ากล่าว ในไตรมาส ปี 66 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลดปล่อยสินเชื่อใหม่ 42,977 บัญชี วงเงิน 55,212 ล้านบาท คิดเป็น 23.45% โดยในปริมาณนี้เป็นสินเชื่อปลดปล่อยใหม่วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทสำหรับกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยและก็ปานกลางถึง 23,549 ราย ในขณะที่จุดหมายการปลดปล่อยสินเชื่อตลอดปี 66 กำหนดไว้ 235,480 ล้านบาท ดังนี้ในสิ้นไตรมาส ปี 66 เทียบกับในปลายปี 65 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่อคงจะค้างรวมทั้งสิ้น 1.61 ล้านล้านบาท มากขึ้น 1.17% ทรัพย์สินรวม 1.71 ล้านล้านบาท มากขึ้น 3.29% เงินออมรวม 1.46 ล้านล้านบาท มากขึ้น 3.53% หนี้สินที่ไม่ส่งผลให้เกิดรายได้ (NPL) 66,701 ล้านบาท คิดเป็น 4.12% ของยอดสินเชื่อรวม มากขึ้น 0.38% จากปลายปี 65 ที่มี NPL อยู่ที่ 3.74% มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สินสงสัยจะสูญ 134,135 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL มากถึง 201.10% แล้วก็ยังคงมีกำไรทั้งสิ้น 2,689 ล้านบาท ช่วงเวลาที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อทรัพย์สินเสี่ยง ยังอยู่ระดับแกร่งที่ 14.93% สูงยิ่งกว่าที่ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุที่ 8.5%

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : แบงก์พาณิชย์กำไรพุ่ง 6 หมื่นล้าน “เอสซีบี เอกซ์” นำโด่งตามด้วยธนาคารกรุงเทพ